Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Kolejne poradnie wznawiają działalność

Od dnia 3 sierpnia b.r. pracę wznawiają następujące poradnie: Chirurgii Ogólnej, Proktologii, Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Gruźlicy i Chorób Płuc.
Otwarcie poradni odbędzie się z zachowaniem dotychczasowego reżimu sanitarnego. Pacjenci proszeni są o stosowanie się do zaleceń: zasłaniania nosa i ust czystą maseczką, dezynfekcji rąk i przychodzenia na wizytę nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną. Każdy pacjent, osobiście lub telefonicznie musi odpowiedzieć na krótkie pytania z ankiety epidemiologicznej.
Pacjenci powinni wchodzić do poradni wyznaczonymi drzwiami od strony prawej, nad którymi umieszczona jest kamera termowizyjna. Pomiar temperatury wszystkim osobom wchodzącym do budynku jest jednym z istotnych warunków zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa.
W Poradni Chirurgii Ogólnej udzielane będą jedynie porady niewymagające pilnej diagnostyki obrazowej. Wynika to z faktu, iż utrzymanie statusu szpitala jako jednoimiennego uniemożliwia korzystanie z zaplecza diagnostycznego zlokalizowanego w budynku głównym szpitala przez pacjentów ambulatoryjnych. Ze względów epidemiologicznych wszystkie te badania (RTG, USG) wymagają wcześniejszego zapisu z ustaleniem terminu i wskazaniem godziny.
Stosowanie się pacjentów do ustalonych i obowiązujących zasad przyczyni się do bezpiecznego i spokojnego odbycia zaplanowanych w naszej poradni wizyt. Obostrzenia stosowane w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zarówno pacjentów jak i personelu.

 

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt