Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Ponad 5 milionów złotych na informatyzację aptek

Radomski Szpital Specjalistyczny pozyskał ponad 5 mln 100 tysięcy złotych ze środków unijnych na informatyzację aptek szpitalnych. Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Dyrektor RSZS Marek Pacyna.

Dzięki wsparciu unijnemu w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wdrożony zostanie system przechowywania i podawania leków, a istniejące systemy informatyczne zostaną dostosowane do wdrożenia e- usług dla potrzeb pacjentów i pracowników. W ramach projektu zakupione zostaną min. szafy lekowe, wózki do transportu leków, tace, pojemnik, regały apteczne, sprzęt komputerowy–Wdrożenie e-usług w zakresie systemu przechowywania i podawania leków (e-Rozchód) zautomatyzuje ten proces co przełoży się na skrócenie czasu podania niezbędnego leku pacjentowi, a to z kolei na ograniczenie ryzyka możliwych powikłań pooperacyjnych itp. Dzięki automatyzacji procesu podawania leków zwiększy się także efektywność czasu pracy personelu. Ponadto wprowadzona zostanie aplikacja służąca do gromadzenia danych pochodzących z urządzeń medycznych biorących udział w okołooperacyjnej opiece wraz z funkcjonalnością służącą optymalizacji pracy zespołów pielęgniarskich (e-Karta Znieczuleń). W ten sposób lekarz uzyska bieżącą informację o stanie pacjenta, a szybki wgląd i analiza danych ułatwi podejmowanie decyzji o dalszym leczeniu i zastosowaniu odpowiednich procedur medycznych. Dostosowanie systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług pozwoli na szybki i swobodny przepływ informacji wewnątrz jednostki oraz na linii personel medyczny – pacjent. To trzeci projekt radomskiego szpitala dofinansowany z pieniędzy  Unijnych w tej perspektywie – Szpital, otrzymał w tym roku pieniądze na doposażenie oddziału kardiologii około 2 miliony złotych oraz na informatyzację 11 i pół miliona, teraz otrzymał ponad 5 mln.

Radomski Szpital Specjalistyczny jest liderem projektu, który jest realizowany w partnerstwie z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp .z o.o. oraz Magodent sp. z o.o.

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt