Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Dializ z Odcinkiem Nefrologii

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: PP

Kierownik: lek. Magdalena Pacyna
Pielęgniarka oddziałowa:  Mariola Gierasińska
Kierownik: tel. 48 361-56-91

Oddział Nerfrologii
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-58
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-59

Odcinek Dializ:
Gabinet lekarski: tel. 48 361-55-81
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-51-53


Lekarze pracujący w oddziale:

dr n. med. Jolanta Buczyńska – Chyl
lek. Robert Górski
lek. Barbara Karolak
lek. Łukasz Szychowski
lek. Łukasz Skórka
lek. Angelina Wujciuk


Liczba łóżek: 17 w odcinku nefrologii, w tym 2 intensywnego nadzoru, 25 stanowiska do dializ.

W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci z wszelkimi schorzeniami nerek i chorobami współistniejącymi. Zapewniamy pełną diagnostykę obrazową, laboratoryjną, immunologiczną, hormonalną pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, białkomoczu, krwinkomoczu, itp. Wykonujemy biopsje nerek.

Oddział pełni codzienny, całodobowy dyżur medyczny.

Oddział Dializ posiada 25 stanowisk. Leczymy w programie przewlekłych hemodializ ponad 130 pacjentów. Wykonujemy także zabiegi ze wskazań nagłych. Chorzy będący nosicielami wirusów zapalenia wątroby typu B i C dializowani są oddzielnie. Nasza placówka jest jedną z największych stacji dializ w kraju.

Oddział prowadzi też opiekę nad chorymi dializowanymi otrzewnowo w liczbie 22, zarówno metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), jak i automatycznej dializy otrzewnowej (ADO).

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych, posiadając 8 miejsc szkoleniowych oraz do prowadzenia staż cząstkowych z nefrologii w ramach innych specjalizacji.

W Oddziale prowadzone są także zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa WUM oraz organizowane są doszkalające kursy dializoterapii dla pielęgniarek.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt