Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Kardiologiczny + OINK

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: GA

Z ODCINKIEM JEDNEGO DNIA LECZENIA STANÓW NAGŁYCH W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA Z PRACOWNIĄ ELEKTROTERAPII

ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Kierownik: lek. Krystyna Latała-Musiał
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Maria Jaworska
Kierownik: tel. 48 361-53-81
Gabinet lekarski: tel. 48 361-54-35
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-51-14


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Tadeusz Kalbaczyk
lek. Paweł Świgoń
lek. Anna Bąk-Chojnacka
lek. Dariusz Buczyński
lek. Wioletta Dobkowska-Chudoń
lek. Lech Kwieciński
lek. Beata Molga-Zielińska
lek. Ewa Rokosz
lek. Marcin Sidor
lek. Krzysztof Bochen
lek. Eliza Słodka
lek. Agnieszka Wilanowicz
lek. Łukasz Słomski
lek. Wojciech Achremczyk
lek. Wojciech Dworzański


Liczba łóżek: 46, w tym 10 intensywnego nadzoru kardiologicznego

W oddziale diagnozuje się i leczy chorych z następującymi chorobami:

 • ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
 • choroba wieńcowa,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • wady serca,
 • zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia sercowego,
 • kardiomiopatię i inne choroby mięśnia sercowego.

Wykonywanie badań diagnostycznych:

 • EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe,
 • Echokardiografia i badanie dopplerowskie z użyciem koloru,
 • Echokardiografia obciążeniowa,
 • Echokardiografia przezprzełykowa,
 • 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z możliwością rejestracji 12 odprowadzeń i analizy odcinka ST oraz analizą zapisu ze stymulatorem,
 • 24 godzinne monitorowanie ciśnienia,

W oddziale rocznie hospitalizowanych jest około 3000 pacjentów.

Pracownia Hemodynamiki

tel. 48 361-51-87

Koordynator: dr n. med Wojciech Dworzański

Zakres świadczeń:

inwazyjne leczenie zawału serca, planowa koronarografia, planowa angioplastyka wieńcowa, inwazyjne zabiegi ratunkowe: kontra pulsacja wewnątrzaortalna, czasowa elektroda endokawitarna.

Pracownia pełni codziennie 24-godzinny dyżur hemodynamiczny.

Pracownia Elektroterapii:

tel. 48 361-53-09

Zakres świadczeń:

implantacja układu stymulującego serca (wszczepienie rozrusznika serca), implantacja kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), implantacja układów resynchronizujących, badanie elektrofizjologiczne, ablacja (inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca).

Pracownia Echokardiografii:

tel. 48 361-52-54

Zakres świadczeń:

badanie echokardiograiczne, próba obciążeniowa z dobutaminą, echokardiografia przezprzełykowa.

W oddziale zatrudnionych jest 34 pielęgniarki, 2 ratowników medycznych i 3 techników elektroradiologii

Oddział posiada akredytację w zakresie szkolenia lekarskiego specjalizacyjnego w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Oddział prowadzi szkolenia praktyczne pielęgniarek, ratowników medycznych oraz techników elektroradiologii.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt