Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: GC

+ PODODDZIAŁ UDAROWY

Kierownik: dr n. med. Andrzej Borysowicz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Bogusława Galas
Kierownik: tel. 48 361-53-31
Gabinet lekarski: tel. 48 361-53-32
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-53-33


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Agnieszka Rogozińska
lek. Ewa Dudzińska
lek. Dagmara Fortuna
lek. Henryk Jędrasek
lek. Dorota Milanowska
lek. Jakub Miśta
lek. Anna Narożnik
lek. Anna Niemiec
lek. Jolanta Wosztyl


Liczba łóżek: 30 w tym:
– 18 łóżek Podoodziału Udarowego
– 4 łóżka Intensywnej Opieki Neurologicznej

Oddział Neurologii zajmuje się leczeniem chorych z zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Rocznie hospitalizujemy około 1500 pacjentów.
W Oddziale leczeni są pacjenci z:
– chorobami naczyniowymi mózgu
– objawami uszkodzenia nerwów obwodowych o różnej etiologii
– stwardnieniem rozsianym
– padaczką
– chorobami złącza nerwowo- mięśniowego
– chorobami rdzenia kręgowego.

Pacjenci mają zapewnioną kompleksową diagnostykę i leczenie. Na terenie naszego Szpitala mamy dostęp do nowoczesnych metod diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii cyfrowej, USG, echokardiografii, badania Holter EKG, 24 godzinnego badania ciśnienia tętniczego. Korzystamy z usług bardzo dobrze wyposażonego Laboratorium Analitycznego. W Szpitalu funkcjonują wchodzące w struktury Oddziału Neurologii pracownie EEG i EMG wykonujące badania zarówno dla pacjentów szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Badania EMG wykonują lekarze Henryk Jędrasek i Agnieszka Rogozińska.
Sala intensywnego nadzoru neurologicznego wyposażona jest w kardiomonitory, respiratory, łóżka intensywnej opieki medycznej, pompy infuzyjne, ssaki, materace przeciwodleżynowe.
Oddział Neurologii prowadzi programy lekowe Ministerstwa Zdrowia w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego, leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego oraz leczenia wlewami immunoglobulin chorób neurologicznych. Pododdział Udarowy zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z udarem mózgu. Prowadzimy dożylne leczenie trombolityczne pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Współpracujemy z Ośrodkami wykonującymi zabiegi trombektomii w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu.
W opiece nad chorymi z udarami mózgu bierze udział wielospecjalistyczny zespół:
– lekarze neurolodzy
– pielęgniarki
– fizjoterapeuci
– logopeda
– psycholog
– konsultanci- specjaliści rehabilitacji neurologicznej, interniści, kardiolodzy, chirurdzy naczyniowi.

Pacjenci mają zapewnioną rehabilitację przyłóżkową od chwili przyjęcia, a następnie kierowani są na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej celem dalszego usprawniania.
Oddział Neurologii posiada akredytację Ministra Zdrowia i jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologii.

Głównym osiągnieciem w ostatnim czasie jest znaczne zwiększenie liczby pacjentów u których zastosowano leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami, dzięki czemu możliwe stało się zapewnienie chorym z udarem niedokrwiennym leczenia wewnątrznaczyniowego.
Publikacje:
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik. Udar niedokrwienny mózgu z zakresu unaczynienia tętnicy Percherona imitujący niedrgawkowy stan padaczkowy. Aktual.Neurol2017, 17(3), p. 162- 166
Andrzej Borysowicz, Piotr Janik. Hemikraniektomia dekompresyjna w leczeniu związanego z udarem niedokrwiennym złośliwego obrzęku mózgu – przegląd badań klinicznych. Aktual.Neurol2017, 17(3), p. 137- 143
Andrzej Borysowicz. Udar niedokrwienny mózgu u młodych dorosłych. Analiza przypadków. Poster- sesja plakatowa XXIII Zjazdu PTN w Gdańsku, 2017r.

Przy Oddziale Neurologii funkcjonuje Poradnia zapewniająca kontynuację leczenia pacjentom Oddziału oraz porady dla innych chorych leczonych ambulatoryjnie. Poradnia czynna jest codziennie.
Lekarze pracujący w Poradni:
lek. Dagmara Fortuna
lek. Henryk Jędrasek
lek. Dorota Milanowska
lek. Jakub Miśta
lek. Barbara Nowak
lek. Ewa Silczak
lek. Małgorzata Ziółek

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt