Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: GA

Oddział chirurgii naczyniowej z odcinkiem zabiegowym jednego dnia i pracownią terapii wewnątrznaczyniowej im. dr. n. med. Tadeusza Chmielińskiego

Kierownik: dr n. med. Adam Kukliński (Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej)
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Władysława Wiśniewska
Sekretarka: p. Beata Kowalczyk
Sekretariat i pielęgniarka oddziałowa 48 361-55-12
Gabinet lekarski: 48 361-55-13
Dyżurka pielęgniarek: 48 361-55-14
Kierownik: 48 361-55-11


Lekarze pracujący w oddziale:
lek. Grzegorz Noll (Specjalista chirurgii naczyniowej oraz ogólnej)
lek.  Bolesław Sprawka (Specjalista chirurgii naczyniowej oraz ogólnej)
lek. Artur Żuchowski (Specjalista chirurgii naczyniowej oraz ogólnej)
lek. Paweł Sobczyk (Specjalista chirurgii ogólnej)
lek. Andrzej Gajda (Specjalista chirurgii ogólnej)
lek. Arkadiusz Wdowik (Specjalista chirurgii naczyniowej oraz ogólnej)


Liczba łóżek: 22, w tym 2 intensywnego nadzoru.

Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii naczyń jamy brzusznej (operacje tętniaków i zespołu Leriche’a) oraz naczyń obwodowych. Przeprowadzamy wszystkie rodzaje operacji tętnic kończyny dolnych i górnych. Pomosty z naczyń własnych oraz wszczepy sztuczne. Trombendariektomie tętnic udowych, podkolanowych, udrożnienia tętnic biodrowych za pomocą pętli. Tętnice szyjne leczymy zarówno operacyjnie jak i wewnątrznaczyniowo implantując stenty.

Wszczepiamy stentgrafty wewnątrzaortalne z powodu tętniaków aorty brzusznej oraz zespołu Leriche’a. Współpracujemy ściśle z lekarzami z Klinik Chirurgii Naczyniowych w Warszawie.

Posiadamy w pełni wyposażoną nowoczesną pracownię do zabiegów wewnątrznaczyniowych z arteriografem SIEMENS Artis Zee Ceiling. Posiadamy również ramię „C” Ziehm Vision R FD, które wykorzystujemy do zabiegów hybrydowych (połączenie zabiegów wewnątrznaczyniowych z operacjami otwartymi).

W zakresie terapii wewnątrznaczyniowej z powodzeniem udrożniamy tętnice biodrowe, udowe podkolanowe oraz podudzi z implantacją stentu lub samą angioplastyką jeżeli to wystarcza. Posiadamy Rotarex – narzędzie służące do trombektomii mechanicznej np. w zakrzepicy stentów. Mamy możliwość używania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS (sprzęt w posiadaniu Oddziału Kardiologii).

Wykonujemy dostępy naczyniowe do hemodializ. Wykonujemy operacje żylaków kończyn dolnych.

W ciągu roku przeprowadzamy ponad 1000 zabiegów operacyjnych. Około 600 operacji klasycznych oraz 500 wewnątrznaczyniowych.

Oddział pełni codzienny, całodobowy dyżur.

Mamy stały dostęp do angiotomografii komputerowej oraz pełnego zakresu badań radiologicznych i laboratoryjnych.

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii naczyniowej oraz staży cząstkowych w ramach innych specjalizacji.

Lekarz prowadzący i kierownik oddziału dostępni są dla pacjentów i ich rodzin w godzinach 8.00-15.05. Preferowany czas do uzyskania informacji jest jednak między 12.00-14.00. Odwiedziny preferowane w godzinach 14.00-17.00 (o takiej porze rodziny nie utrudniają codziennych czynności personelu medycznego).

Oddział dysponuje trzy-, czeroosobowymi salami chorych oraz 2 salami, w których hospitalizowane są więcej niż 4 osoby. Do dyspozycji pacjentów są 2 toalety i 2 prysznice. Sale chory wyposażone są w telewizory. Przy łóżku chorego jest telefon.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt