Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: GA

Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Reymond
Pielęgniarka koordynująca: Iwona Nipochorska
Kierownik: tel. 48 361-53-56
Gabinet lekarski: tel. 48 361-53-62
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-52-66


Lekarze pracujący w oddziale:

Zastępca kierownika: dr n. med. Maciej Podsiadło
lek. dent. Beata Deryńska-Borysowicz
lek. dent. Alojzy Kępa
dr n. med. Maciej Wyskiel
lek. dent. Piotr Radziszewski

Lekarze rezydenci
dr n. med. Emil Kalinowski
lek. dent. Wojciech Lambrecht
lek. dent. Agnieszka Leszczyńska-Małek
lek. dent Hanna Piotrowicz
lek. dent. Weronika Bączek


Liczba łóżek: 11
W oddziale są leczeni pacjenci:

 • po urazach części twarzowej czaszki,
 • z procesami zapalnymi tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki,
 • ze schorzeniami zębopochodnymi zatok obocznych nosa (w tym endoskopia zatok szczękowych).
 • wykonywane są zabiegi ortognatyczne,
 • zabiegi dermatochirurgiczne części twarzowej czaszki.
 • oraz wykonywana jest diagnostyka i leczenie nowotworów części twarzowej czaszki.

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość wykonania następujących badań:

 • EKG, Holter EKG, Holter RR, Echokardiografia;
 • EEG, EMG;
 • Spirometria;
 • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny;
 • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Ważniejsze publikacje naukowe:
1. J. Reymond, M. Podsiadło; ,, Metastases To The Bones And Soft Tissues of the oral Cavity”’- Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery Vol.63 Supplement 1 September 2008 Pages S1- S299.
2. J. Reymond, M. Podsiadło; “Orbital Floor Reconstruction- The Use of Spiral CT”
Journal of Cranio- Maxillofacial Surgery Vol.36 Supplement 1 September 2008 Pages S1- S299.
3. Jerzy Reymond, Maciej Podsiadło, Radosław Zaniewicz, Ewelina Koślak, Ewa Wrochna: „Zastosowanie jonoforezy w leczeniu promienicy tkanek miękkich
części twarzowej czaszki – opis przypadku” J Stoma 2013; 66, 3: 411-417
4. J. Reymond , M. Podsiadło, R. Zaniewicz , T. Łęgowik ; Podejrzenie pourazowego kostniejącego zapalenia mięśnia żwacza : trudności diagnostyczne : opis przypadku Czasopismo Stomatologiczne 2011, 0011-4553. Vol. 64, iss. 5/6 (2011), s. 425-432.
5. M. P. Podsiadło, J. St. Reymond; “Surgical treatment of atrophic mandibule fractures with the use of autogenic platelet- rich- plasma- descriptions of two cases.” Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 101-106.

W ciągu roku wykonywanych jest około 600 hospitalizacji i koło 500 zabiegów operacyjnych.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii stomatologicznej oraz prowadzenie staży cząstkowych w ramach innych specjalizacji medycznych.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt