Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Oddział Dermatologiczny

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: PP

Z ODCINKIEM DERMATOLOGII JEDNEGO DNIA

Kierownik: lek. Magdalena Skałbania
Z-ca Kierownika: lek. Martyna Kluzińska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Wysmolińska
Kierownik: tel. 48 361-54-32
Gabinet lekarski: tel. 48 361-52-40
Dyżurka pielęgniarek: tel. 48 361-53-37


Lekarze pracujący w oddziale:

lek. Bożena Deja-Stępniewska
lek. Katarzyna Rybicka
lek. Agnieszka Iwanowska
lek. Dorota Urbankiewicz
lek.Agata Tarasiuk-Matejek


Zakres działalności:

W ramach diagnostyki hospitalizowanych pacjentów jest możliwość
wykonania następujących badań:

  • EKG, Holter EKG, Holter RR, EchokardiografiaEEG, EMG;
  • Spirometria;
  • Badania obrazowe – USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans
    magnetyczny;
  • Badania bakteriologiczne, pełny zakres badań laboratoryjnych.

Sale chorych wyposażone są w telewizor, telefony stacjonarne. 2 sale
2-osobowe posiadają odrębne węzły sanitarne. Chorzy mogą korzystać
ze świetlicy oddziałowej, małej biblioteki .

Opiekę nad chorymi sprawuje 4 lekarzy specjalistów oraz 13
wykwalifikowanych pielęgniarek. Oddział posiada akredytację na
szkolenie lekarzy.

Przy Oddziale funkcjonuje pracownia światłolecznictwa, z której
korzystają chorzy hospitalizowani w oddziale jak również leczeni
ambulatoryjnie w poradni skórno-wenerologicznej.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt