Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Oddział

Zakład Opieki Długoterminowej

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: BZ

Kierownik: mgr Lilia Kimber-Dziwisz
Pielęgniarka koordynująca: Maria Madej
Kierownik: tel./fax.  48 361-55-44
Pielęgniarka koordynująca: 48 361-53-55
Sekretariat: tel./fax.  48 361-56-38

e-mail: zport@poczta.onet.pl

 


 

ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ TWORZĄ 2 ZAKŁADY OPIEKI CAŁODOBOWEJ:

  1. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy– 16 łóżek ( dla chorych geriatrycznych i wymagających intensywnych świadczeń w zakresie pielęgnacji i opieki np. po udarach mózgu, SM. oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, chorzy po złamaniach, urazach, z licznymi powikłaniami cukrzycowymi, trudno gojącymi się owrzodzeniami, odleżynami- do 40 pkt. w skali Barthel) ;
  2. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy –12 łóżek (dla chorych w stanie apalicznym (wegetatywnym), karmionych dojelitowo, oddychających za pomocą rurki tracheostomijnej, chorych z uszkodzeniem mózgu, po przebytym nagłym zatrzymaniu krążenia, zawale serca, itp. – w ocenie skalą Barthel otrzymali 0 pkt. i wg. skali Glasgow- do 8 pkt.), 2 łóżka (dla chorych mechanicznie wentylowanych ( respirator) 

Zakład Opieki Długoterminowej jest placówką świadczącą kompleksowe wielodyscyplinarne usługi pielęgniarskie, opiekuńcze oraz terapeutyczne wobec osób przewlekle chorych, nie kwalifikujących  się do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagający całodobowej profesjonalnej pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego.

Wysoko wykwalifikowany personel, wysokiej klasy urządzenia i sprzęt do pielęgnacji oraz rehabilitacji a także estetyczne, przyjazne wnętrza tworzą klimat placówki, w której najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro naszych pacjentów.

Zakład jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w windę, poręcze, komfortowe łóżka z materacami przeciwodleżynowymi, profesjonalne podnośniki, wygodne uchwyty, przystosowane nowoczesne wanny z hydromasażem, prysznice,  przestronne sale z systemem przesłon międzyłóżkowych.

Wysoką jakość świadczeń potwierdza Certyfikat Jakości ISO.

Zakład jest też miejscem szkoleń i praktyk studentów wyższych uczelni oraz szkół pomaturalnych, przygotowujących do zawodu pielęgniarki, lekarza, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty,  opiekuna medycznego i in..

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU

Pobyt w Zakładzie jest na czas określony. Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Pielęgnacyjno-Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Dokumenty kierujące do Zakładu należy złożyć w sekretariacie
  2. Przyjmowane są tylko dokumenty w oryginale. Nie jest uwzględniane ksero dokumentacji.
  3. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wniosek nie będzie przyjęty i rozpatrywany.

W przypadku wątpliwości prosimy o skorzystanie z kontaktu
telefonicznego: 48 361 56 38.

Do kompletu dokumentów do przyjęcia do Zakładu Opieki Długoterminowej należy dołączyć:

  • decyzję o dochodach – decyzja ZUS, KRUS, MOPS lub inne,
  • karty informacyjne z dotychczasowego leczenia pacjenta.

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA WYMAGANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZPO:

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
5. SKALA BARTHEL
6. OSOBY DO KONTAKTU
7. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
8. INFORMACJE DODATKOWE

KOMPLET DOKUMENTÓW DO POBRANIA WYMAGANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL:

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO / ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO.
4. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
5. SKALA BARTHEL
6. OSOBY DO KONTAKTU
7. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
8. SKALA GLASGOW
9. KARTA KWALIFIKACJI DOROSŁYCH DO LECZENIA ŻYWIENIOWEGO
10. INFORMACJE DODATKOWE

Do w/w dokumentów należy dołączyć kartę informacyjną z ostatniego pobytu szpitalnego oraz oryginał decyzji o posiadaniu stałego dochodu, tj. decyzja o przyznaniu świadczenia z ZUS, KRUS lub innej instytucji (GOPS, MOPS, inne).

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt