Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Usługa

Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: Budynek SOR

Kierownik: mgr Jolanta Smykiewicz
Kierownik: 48 361-51-25
Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych: 48 361-53-23
Laboratorium Mikrobiologiczne: 48 361-55-08,
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: 48 361-52-36


Laboratorium Analityczne:

Rejestracja 7.30-9.00

Pobieranie krwi do badań (zgodne ze standardami jakości w diagnostyce laboratoryjnej dotyczącymi godzin pobierania krwi do badań):

7.30 – 9.30 lub według specjalnych zaleceń lekarza.

Wydawanie wyników dla pacjentów ambulatoryjnych (dotyczy tylko wyników badań na zlecenie pacjenta i z umów) :

 • poniedziałki od 12.00 – 16.00
 • wtorek – piątek od 12.00 – 15.00

Krew do badań z zakresu immunohematologii (określenie grupy krwi, badanie na obecność przeciwciał odpornościowych) pobierana jest w punkcie pobierania prób w laboratorium analitycznym.

Laboratorium Mikrobiologiczne :

– rejestracja pacjenta 8.00 – 10.00

– pobieranie materiału do badań – 8.00 – 10.00

Wydawanie wyników badań dla pacjentów ambulatoryjnych (dotyczy tylko wyników badań na zlecenie pacjenta i z umów) :

– poniedziałek – piątek 12.00 – 15.00

Pacjent na badania laboratoryjne zgłasza się z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Wyniki badań laboratoryjnych wykonane na skierowanie od lekarza z Poradni RSzS przekazywane są do lekarza i wydawane w gabinecie lekarza prowadzącego pacjenta .

Pacjent może wykonać badania (z wyjątkiem badania w kierunku HIV) bez skierowania , po dokonaniu wpłaty zgodnej z Cennikiem Badań RSzS w kasie, która znajduje się na terenie laboratorium.

 

Zakres wykonywanych badań w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym obejmuje:

 • biochemiczną diagnostykę narządową : kreatynina, mocznik, kwas moczowy, eGFR, ALT, AST, GGT, ALP, białko, albumina. amylaza , peptyd C, glukoza, TSH, fT4, fT3, CK, CKMB, LDH, PTH , kortyzol w surowicy krwi , troponina ultraczuła, Ca zjonizowany, Ca całkowity, badania równowagi kwasowo – zasadowej organizmu , elektrolitów : sód, potas, chlorki, magnez, fosforany, żelazo, całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC), cholesterol całkowity, cholesterol frakcji HDL, cholesterol frakcji LDL, trójglicerydy, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, pośrednia, osmolalność surowicy i moczu , rozdział białek surowicy na 6 frakcji, FSH, LH, prolaktyna (test z metoclopramidem), progesteron, estradiol całkowity, testosteron, HCG + beta, ferrytyna, Wit B12, ACTH, DHEAS. całkowite kwasy żółciowe.
 • monitorowanie leczenia cukrzycy, ocena poziomu glikemii w ciągu ostatnich 3 – 4 miesięcy : hemoglobina glikowana – HBA1c, albumina w moczu, kreatynina w moczu (wskaźnik uACR).
 • współdiagnostykę nowotworów : markery nowotworowe: Ca125,Ca19-9,Ca 15-3, CEA, PSA total , PSA free, AFP, krew utajona w kale, oznaczanie białka monoklonalnego w moczu (Białko Bence- Jonesa) i w surowicy krwi, wolne łańcuchy kappa i lambda immunoglobulin w surowicy krwi.
 • diagnostykę chorób zakaźnych bakteryjnych i wirusowych: HIV (antygen p24, p/ciała HIV-1, HIV-2, wymagane jest skierowanie od lekarza) , ASO, p/ciała IgG p-Helicobacter pylori , p/ciała p – Toksoplazmozie w klasie IgG, IgM, EBV w klasie IgG i IgM, CMV w klasie IgG i IgM , p / ciała p – Borrelia w klasie IgG i IgM, Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A – p/ciała anty HAV, markery WZW typu B – antygen HBs, p/ciała anty – HBs, p/ciała anty HBc, p/ciała HBe, antygen HBe, WZW typu C – p/ciała anty HCV,
 • diagnostykę ostrych i przewlekłych stanów zapalnych: Prokalcytonina, CRP, OB.
 • badania z zakresu hematologii: badania układu krzepnięcia i fibrynolizy (INR, APTT, AT III, Fibrynogen, D – Dimer) morfologia krwi ,płytki krwi, reticulocyty, badanie cytologiczne krwi obwodowej i szpiku kostnego, oporność osmotyczna erytrocytów.
 • badania z zakresu toksykologii: monitorowanie i określanie dawek toksycznych i terapeutycznych leków – karbamazepina, kwas walproinowy ,barbiturany, zatrucia czadem, zatrucia grzybami, zatrucia alkoholem etylowym i glikolem, methemoglobina, narkotyki w moczu : amfetamina, marihuana, kokaina, opiaty.
 • badania z zakresu analityki ogólnej : badanie ogólne moczu, badanie ogólne kału, badania płynów z jam ciała, badanie ogólne płynu mózgowo – rdzeniowego   oraz oznaczanie IgG i IgM w pmr, wymaz na obecność plemników.
 • badania parazytologiczne na obecność jaj i cyst pasożytów przewodu pokarmowego.
 • diagnostykę chorób alergicznych: IgE , IgE specyficzne (pojedynczo i w formie paneli )
 • diagnostyka układu odpornościowego: IgG, IgM, IgA, C3, C4.
 • diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych :

– przeciwciała przeciwjądrowe ANA i przeciwcytoplazmatyczne,

– przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych

p – ANCA i c -ANCA oraz testy monospecyficzne dla MPO, PR3.

– przeciwciała antykardiolipinowe ACA (diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego)

– badania na obecność przeciwciał odpowiedzialnych za chorobę autoimmunologiczną wątroby : przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA, przeciwciała przeciw mięśniom gładkim ASMA, przeciwciała przeciw mikrosomom wątroby i nerki LKM

– diagnostykę choroby trzewnej (Celiakii) :

 • p/ciała p-transglutaminazie tkankowej w kl IgA.

– diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów :

 • przeciwciała anty – CCP , czynnik reumatoidalny RF.

– przeciwciała przeciwtarczycowe : anty – TPO, anty – TG.

 • Testy potwierdzenia określające typ autoprzeciwciała (nRNP/Sm , Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo – 1, Centromerowe białko B, PCNA, ds. DNA, nukleosomy, histony, Rybosomalne białko P, AMA M2 w klasie IgG) typu Blot.
 • Testy potwierdzenia do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (AMA M2, M3-3E, Sp100,PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52 w klasie IgG) typu Blot.
 • Testy potwierdzenia (typu Western Blott) do oznaczania Borrelia afzelii w klasie IgG i IgM .
 • Określanie grupy krwi w układzie ABO i Rh
 • badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych u kobiet ciężarnych

– diagnostykę mikrobiologiczną schorzeń układu moczowo – płciowego, moczowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, zakażeń oka, ucha, skóry ( nużeniec ) , gardła, nosa, ran i tkanek miękkich, schorzeń wywoływanych przez grzyby.

– diagnostykę w kierunku prątka gruźlicy i mykobakterioz.

Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne poddaje się kontroli i posiada Certyfikaty : Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, POLMICRO, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych: Riguas i Proquality .

Centralne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne RSzS zostało wpisane na listę Ministra Zdrowia jako podmiot posiadający   akredytację na   prowadzenie staży kierunkowych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej mikrobiologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych, a także w specjalizacjach lekarskich.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt