Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Usługa

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zobacz wskazówki dojazdu

Plan ogólny

Plan ogólny
BGBPBGNBZZPBLBudynek specjalistycznyPPGCGAGBBudynek SORGDGFGEBudynek rehabilitacji

BG

BP

BGN

BZ

ZP

BL

Budynek specjalistyczny

PP

GC

GA

GB

Budynek SOR

GD

GF

Lorem ipsum

GE

Budynek rehabilitacji

Budynek: Budynek główny

Kierownik: mgr Renata Cieślińska
Z-ca kierownika – lek. med.  Anna Smelcerz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Kierownik zespołu techników – st. tech. Marta Zbroszczyk
Kierownik tel. 48 361 55 84
Kierownik zespołu techników – 48 361 55 83
Dyżurka techników – 48 361 51 62
Gabinet lekarski – 48 361 51 61, 48 361 52 82


Specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej:

dr n. med. Batycki Krzysztof

lek. med. Dobrowolski Lech

lek. med. Grel Norbert

lek. med. Jasiuk Ireneusz

lek. med. Królik Magdalena

lek. med. Kwiatkowski Marcin

lek. med. Łęgowik Tomasz

lek. med. Mazurkiewicz Leszek

lek. med. Piłat – Mikoś Anna

lek. med. Pożyczka Marek

lek. med. Rębiś – Woźniak Justyna

lek. med. Skubisz Joanna

lek. med. Słyk Piotr

lek. med. Smelcerz Anna

lek. med. Smelcerz Joanna

lek. med. Źrebiec – Kozera Agata

Lekarze rezydenci / w trakcie specjalizacji:
lek. med. Kopijek Marcin
lek. med. Maciejewski Paweł
lek. med. Pastuszko – Sokalska Emilia
lek. med. Petelska Anna
lek. med. Pietrzyk Anna


Zakład Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi z zakresu diagnostyki radiologicznej przez 24 godziny na dobę, stosując metody, które odpowiadają aktualnej wiedzy medycznej oraz prowadząc stałą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości badań, zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo Atomowe, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń kontrolnych (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017, poz. 884.)

Zakład Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi w zakresie:
1. ultrasonografii
2. tomografii komputerowej
3. radiografii
4. mammografii

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej działają następujące pracownie:
1. Mammografii
2. Tomografii Komputerowej
3. Ultrasonografii
4. Radiologii ogólnodiagnostycznej
5. Radiologii stomatologicznej

Badania planowe wykonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 17.00.
Badania dyżurowe wykonuje się w systemie 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja
Informacja o terminach badań, rejestrowanie badań i wydawanie wyników udzielana jest w rejestracji czynnej od godz. 8.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku
• Rejestracja USG – tel 48 361 52 62
• Rejestaracja RTG – tel. 48 361 55 85
• Rejestracja TK – tel. 48 361 55 85
• Rejestracja mammografii – tel. 48 361 55 51

Pracownia USG
W Pracowni posiadamy trzy aparaty ultrasonograficzne renomowanych producentów, dzięki czemu prowadzimy zarówno podstawową, jak i wysokospecjalistyczną diagnostykę, która obejmuje między innymi:
• jamę brzuszną i miednicę
• tarczycę
• sutki
• ślinianki
• jądra i gruczoł krokowy
• stawy
• badania przezciemiączkowe niemowląt
• tętnice szyjne, tętnice i żyły kończyn dolnych metodą Dopplera

Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracujemy na nowoczesnym 80 – rzędowym aparacie renomowanego producenta. Wysoka jakość badania, zróżnicowane trójwymiarowe obrazy i możliwość skanowania całego ciała gwarantują analizę diagnostyczną o najwyższej dokładności. Sprzęt, który posiadamy wykorzystywany jest do badań podstawowych oraz wysokospecjalistycznych, między innymi:
• kręgosłupa i układu kostno – stawowego
• głowy oraz szyi
• klatki piersiowej
• układu naczyniowego (tętnic szyjnych, mózgowych, tętnic kończyn dolnych i górnych)
• jamy brzusznej i miednicy mniejszej
• całego ciała po urazach wielonarządowych ( tzw. trauma – scan).

Pracownia Mammografii

Pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy aparat cyfrowy. Wszystkie parametry techniczne mammografu spełniają aktualne wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz dyrektywy Unii Europejskiej odnoszące się do tego typu aparatury.
Możliwość precyzyjnego obrazowania pozwala na wykrycie wczesnych symptomów rozwoju raka (zmian o wielkości kilku milimetrów). W ten sposób znacząco zwiększa się szansa powodzenia terapii, a profilaktyka i diagnostyka nowotworów piersi jest bardziej skuteczna.

Pracownia mammograficzna Zakładu wykonuje bezpłatne badania w ramach Krajowego Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą z nich skorzystać wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanego tego badania. Pracownia oferuje wykonanie badań w dogodnych i szybkich terminach. Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

Badania wykonywane są dla:
1. pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala,
2. pacjentów leczonych w Specjalistycznych Przychodniach Przyszpitalnych,
3. pacjentów Placówek, z którymi Szpital zawarł umowy na wykonanie badań
4. pacjentów prywatnych, zgodnie z obowiązującymi cennikami.

Realizujemy politykę jakości poprzez:
1. zatrudnianie fachowego i wykwalifikowanego personelu, który stale doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje,
2. wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną
3. prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości,
4. 24-godzinną dostępność dla pacjenta.

Zakład Diagnostyki Obrazowej Posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zdjęcie obiektu
Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt