Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Mały pacjent

Hospitalizacja dzieci

 

Choroba dziecka i związana z tym konieczność pobytu w szpitalu to stresujące doświadczenie zarówno dla małego pacjenta jak i ich rodziców. Dla rodziców hospitalizacja pociechy wiąże się z obawami nie tylko o jej stan zdrowia, ale i samopoczucie. Zapewnianie dzieciom-pacjentom poczucia bezpieczeństwa, a ich rodzicom właściwej informacji o stanie zdrowia dziecka i możliwości towarzyszenia mu w czasie choroby jest niezwykle ważne.


Warto poznać prawa, dzięki którym Ty i Twoje dziecko łatwiej przejdziecie przez czas hospitalizacji.


 

Europejska Karta Praw Dziecka w szpitalu

 

  1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, kiedy leczenie nie może być prowadzone w domu, pod opieką Poradni lub na oddziale dziennym.
  2. Powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu Rodzice lub Opiekunowie. Nie powinno być żadnych ograniczeń dla osób odwiedzających – bez względu na wiek Dziecka.
  3. Rodzicom należy stwarzać warunki pobytu w szpitalu razem z Dzieckiem, należy ich zachęcać i pomagać im w pozostawaniu przy Dziecku. Pobyt Rodziców nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę zarobków. Aby mogli oni uczestniczyć w opiece nad Dzieckiem, powinni być na bieżąco informowani o sposobie postępowania i zachęcani do aktywnej współpracy.
  4. Dzieci i Rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji, a w przypadku Dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o łagodzenie i unikanie zbędnych stresów fizycznych i emocjonalnych u Dziecka w związku z jego pobytem w szpitalu.
  5. Dzieci i ich Rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde Dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.
  6. Dzieci powinny przebywać razem z innymi Dziećmi w podobnym wieku. Nie należy umieszczać Dzieci razem z dorosłymi.
  7. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i samopoczucia. Ich otoczenie powinno być tak zaprojektowane, urządzone i wyposażone, aby zaspokajało dziecięce potrzeby.
  8. Przygotowanie i umiejętności personelu muszą zapewniać zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych Dzieci.
  9. Zespół opiekujący się Dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
  10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i wyrozumiałością. Ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia.


Zarówno dzieci, jak i rodzice oraz personel medyczny, powinni znać prawa dziecka-pacjenta.


 

Rzecznik Praw Dziecka

 

Telefon: +48 22 583 66 00

Fax: +48 22 583 66 96

E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Adres:

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 – 16.15

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt