Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 Nr 52 poz. 17 ze zm.), w szczególności art. 23 i art. 26, dokumentację medyczną udostępnia się:

  • pacjentowi,
  • jego przedstawicielowi ustawowemu
  • upoważnionej przez pacjenta osobie.

 

Chcąc uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej poza okresem hospitalizacji należy wypełnić Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (do pobrania).

Dokumentacja medyczna zostanie udostępniona w formie poświadczonej kserokopii.


 

Koszt wykonania kserokopii, zgodnie z aktualnym Cennikiem, pokrywa wnioskodawca.

 


 

Może Cię zainteresuje

Więcej podobnych

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt