Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

P-Z11-2015 Opracowanie dokumentacji konkursowej (tj. studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie) do projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt