Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ – PREPARATóW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI SANITARIATóW

Termin składania ofert:
Czerwiec 6, 2014 09:00:00

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy (zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 7.2.) chemii gospodarczej – preparatów do utrzymania czystości sanitariatów zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ. Oferta musi być kompletna, to znaczy wszystkie pozycje (wiersze i kolumny) w załącznikach nr 2 do Oferty muszą być wypełnione (również kolumny Nazwa producenta oraz Nazwa handlowa) . Nie ujęcie (nie wycenienie) wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

2. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku ilości są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. O zmianie jednostronnie decyduje Zamawiający, który każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą mejlową. Z tego tytułu nie będą przysługiwały WYKONAWCY żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar..

Link do Siwz 8_BUC_2014

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt