Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

P-36-2015 Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Odcinkiem Zabiegowym 1 Dnia i Pracownią Terapii Wewnątrznaczyniowej im Dr n. med. Tadeusza Chmielińskiego

Termin składania ofert:
Wrzesień 17, 2015 12:00:00

P-36-2015 ogłoszenie o zamówieniu

P-36-2015 SIWZ

P-36-2015 załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia rzut I Piętra seg. E

P-36-2015 załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia rzut dachu segm.E

P-36-2015 załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamowienia elewacja północna segm E

P-36-2015 załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia – ekspertyza techniczna

P-36-2015 rysunek nr 1 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 2 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 3 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 4 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 5 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 6 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 7 do ekspertyzy

P-36-2015 rysunek nr 8 do ekspertyzy

P-36-2015 formularz oferty wraz z załącznikami wersja edytowalna

P-36-2015 odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 21.08.2015r.

P-36-2015 specyfikacja techniczna dla częsci nr 1 po zmianach z dn. 21.08.2015r. wersja edytowalna

P-36-2015 odpowiedzi wraz z modyfikacją SIWZ z dn. 09.09.2015r.

P-36-2015 formularz oferty wraz z załącznikami po zmianach wersja edytowalna

P-36-2015 modyfikacja treści SIWZ z dn. 10.09.2015r.

P-36-2015 specyfikacja techniczna dla części nr 2 z dn. 10.09.2015r. wersja edytowalna

P-36-2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci nr 2, 5 i 6

P-36-2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1,3,4,7,8

P-36-2015 unieważnienie czynności wyboru oferty w częsci nr 4 z dn. 25.09.2015r

P-36-2015 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4

P-36-2015 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt