Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

P-Z26-2015 Opracowanie dokumentacji konkursowej tj. (studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie) dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie e-zdrowia, poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z wdrożeniem i wykonaniemmodernizacji infrastruktury celem dostosowania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego do wymogów prawnych narzucających wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej.” realizowanego w ramach osi priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, 2 c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt