Zadzwoń
+48 48 361 51 00
Wyślij
wiadomość
Nawiguj
Jak dojechać?

Zasady przyjęć oraz wpisywania na listę oczekujących

do oddziałów szpitalnych radomskiego szpitala specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego.

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziałach szpitalnych.
 2. W przypadku niemożności udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia, pacjentowi wyznacza się termin przyjęcia.
 3. Zapisy pacjentów do oddziałów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku.
 4. Zapisy do oddziałów dokonywane są osobiście lub telefonicznie.
 5. Przy zapisie osobistym pacjent przedstawia skierowanie oraz dowód osobisty.
 6. Przy zapisie telefonicznym pacjent podaje imię, nazwisko, numer PESEL, datę wystawienia skierowania oraz imię i nazwisko lekarza kierującego. Pacjenci zapisujący się telefonicznie są proszeni o osobiste zgłoszenie w dowolnym terminie, w celu uzupełnienia danych.
 7. Pacjent, który nie jest objęty planem leczenia, podlega wpisaniu na listę oczekujących. Zgodnie zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) a w szczególności:
  • art. 20 ust. 9, który stanowi, że w przypadku niemożności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczeń, pacjent zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego;
  • art. 20 ust. 10, który stanowi, że w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może się wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
 8. Pacjent wpisany na listę oczekujących, wypełnia Oświadczenie o znajomości zasad wpisu na listę oczekujących.
 9. Pacjent rezygnujący z przyjęcia w wyznaczonym terminie, niezwłocznie informuje o tym fakcie oddział, nie później jednak niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem, zgodnie z treścią Oświadczenia o znajomości zasad wpisu na listę oczekujących.

Może Cię zainteresuje

Więcej podobnych

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

Kontakt

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4
26-610 Radom
+48 48 361 51 00 +48 48 361 53 00

Kontakt